logo
shadow-top

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy AUTOGP s.c. prowadzony pod autogp.pl

(dalej zwaną Witryną) przez AutoGP Grzegorz Kołodziej, Piotr Kołodziej spółka cywilna z siedzibą
44-100 Gliwice, (dalej zwanego Sklepem Internetowym).

GROMADZENIE I WYKORZYSTYWANIE DANYCH

Sklep internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów

w ramach sklepu oraz podejmuje w tym celu wszelkie niezbędne działania określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922).

Sklep internetowy, zgodnie z wymogami prawa, zarejestrował zbiór (zbiory) danych osobowych w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Sklep internetowy nie przetwarza w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny. 

Jakie dane przetwarza sklep internetowy podczas rejestracji i dokonywania zakupów?

Sklep internetowy – w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji w sklepie będzie od Państwa za pośrednictwem strony internetowej oraz innych form komunikacji zbierał następujące dane osobowe:

1) nazwisko i imię,
2) adres dostawy,
3) adres poczty elektronicznej,
4) numeru telefonu.
Dodatkowe dane firmowe:
1) nazwa firmy,
2) NIP.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach serwisu naszego Sklepu internetowego.

Ponadto, sklep internetowy może zbierać od użytkowników następujące informacje:

Podanie powyższych danych jest dobrowolne i wymaga Państwa zgody i jest konieczne wyłącznie dla realizacji wskazanych powyżej celów. Podkreślamy, że nie muszą Państwo podawać tych danych, jeżeli nie chcą Państwo korzystać z wskazanych powyżej możliwości. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia, prosimy o korzystanie z ustawień w ramach swojego konta w Sklepie internetowym lub z adresu: sklep@autogp.pl, numeru telefonu (32) 494 30 30.

PLIKI COOKIES

Sklep wykorzystuje pliki cookies. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające informacje dotyczące korzystania przez Państwa z strony Sklepu Internetowego. Wykorzystywane przez Sklep internetowy pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z stron naszego sklepu i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z serwisu Sklepu internetowego. 

Sklep internetowy wykorzystuje poniżej wymienione pliki cookies w następujących celach:

W każdym przypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z instrukcji pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.

Oprócz plików cookies Sklep internetowy może również przetwarzać dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę. Niektóre podstrony w ramach Witryny oraz inne środki komunikacji z Państwem mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników naszego serwisu. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwo danymi osobowymi.

MARKETING SKLEPU INTERNETOWEGO

O ile wyraziliście Państwo na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych towarów dostępnych w autogp.pl. Z newslettera można zrezygnować w każdej chwili, klikając na link zamieszczony na końcu otrzymanej wiadomości. Zgoda może być również cofnięta w każdym czasie poprzez przesłanie nam oświadczenia na poniższy adres: sklep@autogp.pl.


UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI

W celu realizacji umowy Sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane następującym podmiotom: firmom kurierskim, producentom. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do niezbędnego minimum. Ponadto o ile wyrazili Państwo na to zgodę, Sklep internetowy może udostępniać pobrane dane do następujących podmiotów: firmy kurierskie, producenci. W celach realizacji zamówienia. W przypadku, gdy chcą Państwo cofnąć wyrażoną w tym zakresie zgodę, prosimy o przesłanie takiej informacji na adres sklep@autogp.pl.

Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.


ŚRODKI TECHNICZNE I PAŃSTWA OBOWIĄZKI

Sklep internetowy dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów oraz połączeń z naszą stroną internetową w celu ochrony Państwa danych, w szczególności (wskazanie kontentych rozwiązań, w tym w szczególności tych, które zapobiegają pozyskiwaniu i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie). Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Państwa płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia. Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności swój login i hasło do Państwa konta w serwisie Sklepu internetowego i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że Sklep internetowy nigdy nie będzie zwracał się do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania w serwisie Sklepu internetowego. W celu uniemożliwienia korzystania z Państwa konta osobom nieuprawnionym, prosimy o wylogowanie się po zakończeniu korzystania z serwisu Sklepu internetowego.


W JAKI SPOSÓB MOŻECIE PAŃSTWO KORZYSTAĆ Z PRZYSŁUGUJĄCYCH PRAW?

W ramach Państwa konta w naszym Sklepie internetowym mają Państwo możliwość podglądu i edycji swoich danych w każdym czasie, po zalogowaniu się z użyciem adresu e-mail oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomną Państwo hasła lub wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem: sklep@autogp.pl. Przysługuje Państwu prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania ich zmiany, zablokowania lub usunięcia, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Mają Państwo również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: sklep@autogp.pl.


INNE STRONY INTERNETOWE

W ramach serwisu naszego Sklepu internetowego mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od naszego serwisu Sklepu internetowego i nie są w żaden sposób nadzorowane przez nas. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą Państwo zadawać pod adresem: sklep@autogp.pl.