logo
shadow-top

REGULAMINPoniższy regulamin dotyczy sklepu internetowego www.autogp.pl oraz sklepu stacjonarnego
w Gliwicach przy ul. Toszeckiej 7

INFORMACJE OGÓLNE


1.  Właściciel sklepu
Właścicielem Sklepu internetowego www.autogp.pl jest firma:

AutoGP Grzegorz Kołodziej, Katarzyna Sabo-Kołodziej Spółka Cywilna
ul. Toszecka 7, 44-102 Gliwice
NIP: 631-260-14-39
REGON: 241387311

Nr rachunku bankowego:
Bank Pekao S.A – nr konta 70 1240 1343 1111 0010 4805 1968
tel. 32 494 30 30
fax. 32 797 13 70
sprzedaż:  sklep@autogp.pl
biuro:  biuro@autogp.pl

2. Podstawowe pojęcia
Sprzedawca – Spółka AutoGP z siedzibą w Gliwicach przy ulicy Toszeckiej 7.
Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.autogp.pl, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedawcy Towary.
Klient – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego,
a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu (w tym również Konsument).
Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Regulamin – niniejszy regulamin określający zasadny świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.
Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie, mogąca być przedmiotem umowy sprzedaży, szczegółowo określoną w zamówieniu.
Formularz Zamówienia – usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient nie posiadający konta użytkownika, może dokonać zakupu Towarów.

3. Postanowienia ogólne

3.1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedawcą a Klientem umowy sprzedaży Towaru, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klienta ze Sklepu, dostępnego pod adresem internetowym [adres sklepu].
3.2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.
3.3.  Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.

PROCES SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ


4. Status sklepu, opcje zamówień.

Warunkiem dokonywania zamówień i korzystaniem z usług sklepu jest zapoznanie się i akceptacja jego regulaminu. Składając zamówienie, Klient akceptuje treść regulaminu.
Sklep AutoGP jest sklepem stacjonarno-internetowym, można u nas kupić na wiele sposobów, np:
– zamówić przez Internet  poprzez stronę www.autogp.pl i odebrać osobiście
– zamówić przez Internet poprzez stronę www.autogp.pl i wybrać jedną z wielu opcji wysyłki.
– przyjść do  sklepu stacjonarnego AutoGP Gliwice, ul. Toszecka 7 i od razu dokonać zakupu.
– przyjść do sklepu stacjonarnego AutoGP Gliwice, ul. Toszecka 7 i zamówić interesujący nas towar, którego obecnie nie ma na stanie w naszym  magazynie.

Zakupu można dokonać poprzez:
# dodanie do koszyka produktów na stronie www.autogp.pl
# wysłanie e-maila na adres:  sklep@autogp.pl
# przyjście osobiste do sklepu AutoGP Gliwice, ul. Toszecka 7
# zamówienie telefoniczne 32 494 30 30

5.  Odbiór osobisty w sklepie stacjonarnym.
AutoGP s.c. zastrzega sobie prawo do odbioru osobistego towaru przez Klienta w sklepie stacjonarnym bez wcześniejszego zamówienia towaru poprzez dodanie do koszyka w   sklepie www.autogp.pl lub wysłania wiadomości e-mail na adres sklep@autogp.pl. Jest to spowodowane tym, iż stany magazynowe sklepu internetowego nie pokrywają się ze stanami sklepu stacjonarnego. Termin odbioru towaru osobiście możliwy jest już zazwyczaj po 2-3 godzinach maksymalnie do 24h, w innym wypadku Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o innym możliwym terminie, w którym będzie mógł odebrać towar.

6. Braki towaru w sklepie internetowym
AutoGP s.c. zastrzega sobie możliwość fizycznego braku towaru, nawet gdy w sklepie internetowym towar jest oznaczony jako dostępny, spowodowane jest to ciągłą zmianą stanów magazynowych u dostawców. AutoGP w takim przypadku dokona wszelkich starań, aby towar ten sprowadzić od dostawcy czy też producenta do  swojej siedziby i sprzedać go Klientowi. Jeżeli towaru nie uda się sprowadzić w terminie ustalonym miedzy sprzedawcą a Klientem, zamówienie będzie musiało zostać anulowane. Jeżeli Klient dokona automatycznie opłaty za taki towar, którego sprzedawca nie będzie mógł sprzedać, należność zostanie mu zwrócona lub też zostanie wydany towar zamienny, jeżeli Klient na to wyrazi zgodę. W przypadku, gdy sprzedawca poinformuję Klienta o braku towaru mailowo, a ten nie odpowie w przeciągu 3 dni roboczych, zamówienie zostanie anulowane. W takim przypadku, jeżeli Klient zrobił przedpłatę za towar, należność zostanie mu automatycznie zwrócona.

7. Dokumenty sprzedaży

Wszystkie ceny w Sklepie są cenami wyrażonymi w polskich złotych PLN oraz zawierają podatek 23% Vat (są cenami brutto). Do każdego zamówienia Klient otrzymuje paragon lub fakturę VAT.

PŁATNOŚCI

8. Płatności online

Akceptujemy płatność gotówką, kartą, przelewem i za pobraniem. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24.pl

WYSYŁKA

9. Wysyłki towaru

Zamówienia realizowane są zazwyczaj w terminie od 1 do 3 dni roboczych od momentu zaksięgowania środków na koncie pod warunkiem dostępności towaru w magazynie lub u dostawcy. Maksymalny czas realizacji zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności (…)”, Dz.U. Nr 22, poz. 271 nie może przekroczyć 30 dni od złożenia przez konsumenta oświadczenia woli o zawarciu umowy. W przypadku braku towaru w magazynie i u dostawców, Klient jest informowany o tym fakcie niezwłocznie. W takiej sytuacji Klient podejmuje decyzję o dalszej realizacji zamówienia (rezygnacja, zastąpienie produktu zamiennikiem, wydłużenie czasu oczekiwania). Koszty przesyłki pokrywa Klient. Produkty są wysyłane kurierem, na życzenie Klienta mogą być wysłane za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Wysyłki są regulowane wg regulaminów dostawców:
http://www.poczta-polska.pl/Uslugi/?U=PAP
http://www.fedex.com/pl/index.html?INTCMP=fedexpl

REKLAMACJA I ZWROTY


10. Gwarancja i zwroty towaru

Wszystkie towary dostępne w sklepie są nowe i objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady techniczne, ma prawo odesłać go przesyłką poleconą lub dostarczyć osobiście do siedziby sklepu. Do odsyłanego towaru należy dołączyć paragon lub fakturę oraz opis, jaka jest przyczyna reklamacji oraz dane adresowe (imię i nazwisko, ulica, nr domu, mieszkania, miasto, kod, nr telefonu kontaktowego oraz adres e-mail).
Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Sklep nie wydaje nowej części, ani też nie wypłaca równowartości części Klientowi zanim nie otrzyma bezpośredniej informacji od dystrybutora czy też dostawcy. W przypadku reklamacji części samochodowych sklep nie pokrywa kosztów związanych z unieruchomieniem pojazdu oraz z pozostałymi kosztami związanymi z tego tytułu. Sklep nie wydaje części zamiennych w celu tymczasowego uruchomienia pojazdu. Klient otrzymuje informację o stanie reklamowanej części do 14 dni od ich wpłynięcia. Reklamacja w tym czasie może zostać rozpatrzona pozytywnie, negatywnie lub też zostać wydłużona przez dystrybutora lub producenta w celu dalszej ekspertyzy. W przypadku uznania reklamacji towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny pełnowartościowy nowy. Jeśli nie będzie to możliwe sklep zwróci nabywcy równowartość wpłaconej kwoty za towar lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego sklep zwraca natychmiast po rozpatrzeniu reklamacji.
W celu złożenia reklamacji potrzebny jest dowód zakupu części faktura lub paragon, oraz jeżeli dystrybutor lub producent zażądają, to również: potwierdzenie montażu części w warsztacie samochodowym plus faktura lub paragon potwierdzający montaż części w powyższym warsztacie. Okres gwarancyjny dla paragonów to 24 miesiące, dla faktur 12 miesięcy.

Zgodnie z obowiązującą interpretacją Prezesa UOKiK do Ustawy z 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z 2000 r. z póz. zm.) sprzedający zobowiązany jest zwrócić całość kosztów poniesionych przez kupującego w związku z zamówieniem (KWOTA RÓWNA SUMIE CENY TOWARU I KOSZTÓW WYSYŁKI DO KLIENTA – KOSZTY PRZESYŁKI ZWROTNEJ PONOSI KUPUJĄCY).
Każdy Klient ma możliwość do pełnego wglądu do korespondencji w zakresie reklamacji pomiędzy sklepem AutoGP a dystrybutorem czy też producentem. Sklep AutoGP jest tylko i wyłącznie sprzedawcą i nie ponosi odpowiedzialności za jakość i trwałość zakupionych towarów. Sklep AutoGP dokona wszelkich starań, aby pomóc Klientowi w uzyskaniu pozytywnej opinii reklamowanej części samochodowej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11. Dane osobowe

Dokonując zakupu w Sklepie, Klient wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, które jest konieczne do realizacji umowy. Dane osobowe Klient przekazuje jedynie na etapie realizacji zamówienia. Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Klienta i do ich wykorzystania wyłącznie w zakresie koniecznym do zawarcia i wykonania umowy. Dane nie będą udostępniane osobom trzecim oraz innym podmiotom. Każdy Klient posiada pełne prawo do wglądu we własne dane osobowe, możliwości ich zmiany, a także usunięcia z bazy danych.

12. Akceptacja regulaminu

Dokonując zakupu w sklepie na stronie  www.autogp.pl , akceptujesz automatycznie regulamin.
Ponadto:
Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”).  Google Analytics używa “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu.  Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu.  Użytkownik może zrezygnować z cookies, wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe  Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.